Animace

HomeO mněBlogKontaktVěže...Přihlásit

Ano, tomuto státu dejme základnu!

Datum:

2008-04-26

Čas:

10:48:10

Zobrazení:

2484

Reakcí:

0

Uživatel:

andrej

Kategorie:

Zprávy a novinky

Nedávno jsem narazil na jeden zajímavý článek. Je psaný poněkud bulvárním stylem, jako ostatně všechny články v odkazovaném periodiku. Nicméně po jeho přečtení jsem si okamžitě vzpomněl na otázku, kterou jsem už ve dvou blogpostech několikrát probíral: K čemu asi USA potřebují zcela zbytečný radar, který svým signálem nepokryje Pákistán, Afghánistán, velkou část Blízkého východu ani většinu dalších problémových oblastí?

Zajímavé je, že nabídka Ruska na zřízení radaru v místě, kde by pokryl velkou většinu území, o které mají USA vojenský (a tudíž i obchodní) zájem, nebyla Spojenými státy vůbec přijata. Je směšné, jak se USA, o kterých má mnoho lidí stále ještě jakési iluze, zcela zdiskreditovaly několika jednáními s Ruskem na téma české radarové základny. Úzká spolupráce těchto dvou zemí je víc než průhledná: Společně budou předstírat jakési dozvuky studené války. Rusko má za úkol provokovat Českou republiku výroky o doletu raket z Moskvy do Prahy, o případných vojenských pozorovatelích u nás a tak podobně. Těžko lze přehlédnout, že cílem těchto pohrůžek je přesvědčit českou veřejnost o nezbytnosti vojenské přítomnosti USA. Rusko pochopitelně volí takový způsob argumentace, aby pokud možno neztratilo tvář. (Mělo ale Rusko vůbec někdy nějakou tvář?) Využívá strachu a neblahé historické zkušenosti.

Nechť každý zkusí třikrát hádat, k čemu asi USA potřebují v České republice čtverec území o straně 500 metrů. K čemu může být dobrý čtverec, kam nesmí policie, kde ani justice nemá žádnou moc a kam se mohou bez obav uchýlit zločinci, ať už z řad americké armády nebo CIA? Být polobohem nepodléhajícím žádému zákonu je jistě velmi lákavá představa pro každého vojáka... Zejména pro takového, který byl po slibné kariéře mladistvého delikventa naverbován k armádě a trochu se tam nudí. Posádka radaru není elitní jednotka a problémových lidí v ní může být mnoho.

Česká veřejnost by si měla konečně uvědomit, že radar je v tomto případě pouze jakási kulisa. Hardware má být přivezen z jiné základny a podle dostupných informací může být víc než 20 let starý. Tak tohle má být špičková technologie sloužící k zajištění bezpečnosti? Jde patrně pouze o záminku, jak získat dokonalý přehled o vzdušném prostoru České republiky a okolních zemí, zatím však bez jakékoliv snahy o spolupráci s českým letectvem v případě ohrožení.

Slýchám občas argumenty, že odpor proti základně je poněkud bezzubý, neboť aktivity CIA jsou u nás dnes již zcela běžným jevem. S tímto výrokem sice souhlasím, ale musím si položit otázku: Proč by měl náš stát takové aktivity explicitně podporovat? Jistě, k mučení vězňů si přece každý může pronajmout spoustu vhodných objektů. Neexistence základny nemá na provádění těchto zvěrstev žádný vliv. Znovu se však ptám: Existuje snad důvod, proč by se Česká republika měla na něčem takovém byť i nepřímo podílet? Jsem přesvědčen, že neexistuje. Jsou věci, které ospravedlnit nelze.

Zajímalo by mě, zda náhodou pan ministr Vondra není ve střetu zájmů. Před svou politickou kariérou totiž zastával vysokou pozici ve firmě, která si v případě schválení výstavby radaru přijde na nemalé peníze. Je to šokující, ale je to tak. Česká média však o této věci mlčí. Zjistit několik překvapivých informací je přitom velmi snadné. Podle názvu firmy, kterou pan Vondra zastupoval, bych soudil, že se tato firma zabývá výrobou důtek a jiných sadomasochistických pomůcek. Realita je však mnohem horší a suverenita naší země je ohrožována o poznání silnějšími prostředky, než jsou důtky.

Přímá spojitost amerických základen s násilnými trestnými činy je do očí bijící. Kdyby šlo „pouze“ o škody na majetku, které lze nahradit, možná by základny nebyly tak neoblíbené. Jenže co když jde o život? Zprávy o znásilněných dívkách a o chodcích přejetých opilými řidiči jsou jasným varováním: Každý voják na každém čtverečním metru českého území musí podléhat české justici! Někdy USA viníka vydají. Zejména když se případem začnou intenzivně zabývat média. Pokud ovšem viníka nevydají, mohl by za vraždu strávit několik měsíců ve velmi pohodlném vězení a pak by byl — jaká to hrůza — degradován a propuštěn z armády. Sečteno a podtrženo, žádný trest. Stačí k tomu velmi málo: po činu utéct na základnu.

Tento stručný výčet přehledně shrnuje to, co jsem už v předchozích blogpostech podrobně popsal. Potvrzuje se tak smutný fakt, že většinu českých médií, posedlých proamerickou autocenzurou, je nutné číst mezi řádky. Budu se smíchy prohýbat, až se kolem základny v Brdech začne potloukat spousta rusky hovořících mužů, jejichž přítomnost bude odbyta slovy: „To je naše základna a to jsou naši hosté!“ Chce mi snad někdo tvrdit, že se nic takového nestane? Žijeme v neuvěřitelné době plné slepoty a lidské hlouposti. Tedy v době, která se příliš neliší od kterékoliv jiné doby v lidské historii.

Odpovědět

| Platné XHTML a CSS| | Prohlížeč: Gecko (Firefox), KHTML (Konqueror) | | Počítadla: 284423 zobrazení, 16624 IP adres |